Welkom bij Onderzoeksbureau Soffos

Systematisch inzicht in de effecten van uw interventie of product vergroot uw kans op succes. Het stelt u in staat uw eigen handelen keer op keer kritisch te beoordelen en waar nodig te optimaliseren:

 • inhoudelijk door bij te leren of de methodiek aan te passen,
 • bedrijfsmatig door de bedrijfsvoering tegen het licht te houden en bij te sturen.

Soffos helpt u dat inzicht te verwerven door bij uw cliënten het effect van uw interventie onafhankelijk en objectief te meten en aan u te rapporteren. Dat biedt u de kans om u te onderscheiden in een competitieve markt.

Uw (potentiële) opdrachtgevers willen immers steeds vaker vooraf een inschatting kunnen maken van te bereiken resultaten. Onze rapportages helpen u om inzicht om overtuigen van uw (meer)waarde voor hen. Wij rapporteren zowel op individueel als op groepsniveau.

Wij maken gebruik van vragenlijsten omdat een vragenlijst

 • goedkoop is
 • onafhankelijk van tijd en plaats is in te vullen
 • gemakkelijk te verwerken is in grotere aantallen
 • snel inzicht biedt

Voor een overzicht van vragenlijsten en projecten waar ze bij worden ingezet, klikt u hier. Treft u daar geen vragenlijst aan die voor u geschikt is, dan maken wij er graag een op maat voor u. Informeer naar de mogelijkheden.

Wij doen echter meer:

 • een cliëntervaringsonderzoek als u nog niet toe bent aan een effectmeting,
 • advies bij het opzetten van een onderzoeksplan,
 • analyse van data die u zelf hebt verzameld,
 • literatuuronderzoek,
 • valideren van vragenlijsten,
 • schrijven van artikelen.

Onze doelgroep bestaat uit beroepsbeoefenaren en bedrijven in de (para)medische en complementaire zorg, coaches, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, onderwijs en overheid.

Wilt u weten of wij ook voor u iets kunnen betekenen? Klik dan op “Over Soffos” of neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.