Keurmerk

Soffos verklaart dat

Praktijk voor Manuele Therapie

het Soffos keurmerk mag voeren.

Bedrijf

Praktijk voor Manuele Therapie

Adres Overstraat 53
3958BS Amerongen

E-mail address info@akkermanmanueeltherapeut.nl
URL www.akkermanmanueeltherapeut.nl

Keurmerk

Het keurmerk van Soffos houdt in dat de professional die het mag voeren onderzoek laat doen naar de resultaten die hij of zij met zijn of haar interventie bij cliënten bereikt. Een interventie kan een behandeling door een therapeut, begeleiding door een coach, of het effect van een product zijn. Daarvoor laat de professional cliënten op tenminste 2 en ten hoogste 5 tijdstippen op het beveiligde deel van de website van Soffos een vragenlijst invullen.

Het voeren van het keurmerk

  • biedt een cliënt de mogelijkheid om bij de professional inzicht te verkrijgen in het mogelijke resultaat van de gekozen interventie
  • bewijst de professionaliteit van de professional om het resultaat van de interventie onafhankelijk te laten onderzoeken
  • biedt de zekerheid dat de informatie over de resultaten door een objectief en onafhankelijk bureau is verkregen
  • waarborgt de privacy van de cliënten die de vragenlijsten hebben ingevuld

Aantal vragenlijsten

De tabel geeft per jaar weer hoeveel vragenlijsten er op tijdstip 1, resp. tijdstip 2 etc. zijn ingevuld en door Soffos zijn verwerkt en geanalyseerd. De scores van de cliënt op de verschillende tijdstippen worden in rapportages aan de professional tegen elkaar afgezet.

  T1 T2 T3 T4 T5
2019 7 9 7 - -
2018 18 16 13 - -
2017 13 18 21 - -
2016 30 22 21 - -
2015 40 29 18 - -
2014 4 - - - -