Keurmerk

Soffos verklaart dat

Gast Coaching & Training

het Soffos keurmerk mag voeren.

Bedrijf

Gast Coaching & Training

Adres Dukaatslag 19
3991TA Houten

E-mail address info@gastcoaching.nl
URL http://www.gastcoaching.nl

Keurmerk

Het keurmerk van Soffos houdt in dat de professional die het mag voeren onderzoek laat doen naar de resultaten die hij of zij met zijn of haar interventie bij cliënten bereikt. Een interventie kan een behandeling door een therapeut, begeleiding door een coach, of het effect van een product zijn. Daarvoor laat de professional cliënten op tenminste 2 en ten hoogste 5 tijdstippen op het beveiligde deel van de website van Soffos een vragenlijst invullen.

Het voeren van het keurmerk

  • biedt een cliënt de mogelijkheid om bij de professional inzicht te verkrijgen in het mogelijke resultaat van de gekozen interventie
  • bewijst de professionaliteit van de professional om het resultaat van de interventie onafhankelijk te laten onderzoeken
  • biedt de zekerheid dat de informatie over de resultaten door een objectief en onafhankelijk bureau is verkregen
  • waarborgt de privacy van de cliënten die de vragenlijsten hebben ingevuld

Aantal vragenlijsten

De tabel geeft per jaar weer hoeveel vragenlijsten er op tijdstip 1, resp. tijdstip 2 etc. zijn ingevuld en door Soffos zijn verwerkt en geanalyseerd. De scores van de cliënt op de verschillende tijdstippen worden in rapportages aan de professional tegen elkaar afgezet.

  T1 T2 T3 T4 T5
2023 1 2 - - -
2022 16 9 - - -
2021 6 7 - - -
2020 14 10 - - -
2019 24 18 1 - -
2018 17 10 - 1 -
2017 30 18 1 1 -
2016 41 16 2 - -
2015 33 31 1 1 -
2014 24 22 1 - -
2013 12 6 - - -
2012 16 10 2 - -