U gebruikt momenteel een verouderde browser. U kunt deze updaten op:
X

Privacy beleid

Soffos hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en baseert haar activiteiten op de volgende uitgangspunten:

 • Cliënten worden behandeld met respect.
 • Er worden niet meer gegevens dan noodzakelijk verzameld.
 • Extra zorgvuldigheid wordt betracht bij het verzamelen en verwerken van bijzondere gegevens van de cliënt. Dit zijn persoonsgegevens zoals godsdienst, levensovertuiging en demografische gegevens.
 • Gegevens worden zo snel en waar mogelijk geanonimiseerd.
 • Er wordt niet gerapporteerd over gegevens van een individuele cliënt zonder diens expliciete toestemming. Uitzondering hierop vormt de rapportage aan de (medische) professional op wiens verzoek de cliënt de gegevens heeft verstrekt.
 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden indien de cliënt daarvoor expliciet toestemming geeft. In dat geval wordt de cliënt vooraf geïnformeerd over het doel en de inrichting van het onderzoek en de wijze waarop zijn persoonsgegevens worden gebruikt. Als blijk van instemming ondertekent de cliënt een informed consent.
 • Gegevens die worden gebruikt in onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele personen.
 • Persoonsgegevens verkregen uit onderzoek zijn geheim, tenzij de cliënt expliciet aangeeft geen bezwaar te maken tegen openbaarmaking.
 • Soffos zorgt voor optimale technische en organisatorische beveiliging van de gegevens.
 • Soffos staat ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Het College houdt dus onder andere toezicht op de naleving en toepassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het College is actief op het gebied van ontwikkelingen waarin iemands persoonlijke levenssfeer in het geding is. Ze schenkt bijzondere aandacht aan technologische ontwikkelingen en privacy.
 • Mocht u vragen hebben, stel ze. Wij beantwoorden ze graag.