Gelukkig Werken

Prettig werken is een algemeen gewaardeerd doel, dat beschreven wordt met termen als bevlogenheid, werkplezier, arbeidssatisfactie of gelukkig werken. Het bereiken van dit ideaal hangt deels af van je leidinggevende en de werkomstandigheden, maar voor een groter deel van je eigen instelling, gedachten en daden. Gelukkig werken doe je zelf. Maar hoe? Deze vragenlijst laat zien welke achterliggende factoren bij jou sterk ontwikkeld zijn en op welke terreinen ruimte bestaat voor verbetering. De uitslag geeft richting bij de zoektocht naar werkplezier.

Persoonlijke groei

De uitslag helpt actief vorm te geven aan je eigen werkhouding en -omstandigheden, zodat je minder afhankelijk bent van de grillen van je baas en/of de arbeidsmarkt. De vragenlijst geeft niet alleen je score en uitleg over de betekenis daarvan, maar ook suggesties over je toekomstige ontwikkelpad. Bij een lage score staan er direct oefeningen die voor jou relevant kunnen zijn. Dit geeft steun als je een persoonlijk ontwikkelplan maakt, al dan niet samen met je coach of leidinggevende.

Werkklimaat

Voor bedrijven geeft het afnemen van de vragenlijst op groepsniveau inzicht in de goede en minder goede kanten van het werkklimaat. Een positief werkklimaat brengt ziekteverzuim terug en vergroot creativiteit en werkprestaties. Hoe kan je als manager win-win situaties creëren voor de organisatie, klanten en werknemers?

Wetenschappelijke achtergrond

De vragenlijst is door Soffos ontwikkeld in samenwerking met de psychologen Onno Hamburger & Ad Bergsma (Auteurs van het boek Gelukkig Werken). Zij zijn altijd bereid inhoudelijke vragen over Gelukkig Werken te beantwoorden. Onno Hamburger is te bereiken op (onno@gelukscoach.nl) of Ad Bergsma (bergsma@ese.eur.nl). Op de website www.gelukkigwerken.nl/onderzoek vindt u een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat gebruikt is bij het creëren van deze vragenlijst.

Hoe te bestellen?

De standaard prijs van de vragenlijst is € 12,50 ex BTW per afname. Coaches die zich hebben geregistreerd als professional, hebben toegang tot het Soffos systeem, waarmee zij hun cliënten eenvoudig kunnen uitnodigen de Gelukkig Werken vragenlijst af te nemen.

Beschikbare vragenlijsten

Gelukkig Werken vragenlijst
Dimensies: Talent ontwikkeling, Werkplezier, Mentale fitheid, Werkklimaat, Relaties met collega’s, Productiviteit en betekenis in werk, Persoonlijk leiderschap.

Gelukkig Werken voor ZZP-ers vragenlijst
Deze versie van de vragenlijst is speciaal aangepast aan de bijzondere positie die zzp-ers innemen op de arbeidsmarkt.

Door wie te gebruiken?

  • De vragenlijst is bestemd voor trainers / coaches die zich in hun interventies richten op verbetering van Gelukkig Werken.