Nieuws

Vragenlijst slaapkwaliteit - 11 Jan 2019
Vanaf 1 januari 2019 hebben we een nieuwe vragenlijst beschikbaar Slaapkwaliteit. Er zijn steeds meer mensen die minder goed slapen dan ze zouden willen. Dat kan vele oorzaken hebben. Om aan de grote vraag naar het meten van Slaapkwaliteit te voldoen hebben wij deze vragenlijst ontwikkeld. Het is de bedoeling dat ook deze vragenlijst COTAN gevalideerd gaat worden. Hoe beter de kwaliteit van de vragenlijst is, hoe betrouwbaarder de uitkomsten zijn. Mocht u vragen hebben, dan horen we dat uiteraard graag.
Certificaten 2013 - 5 Feb 2014
Ook over 2013 hebben we weer certificaten verzonden aan professionals die tenminste 11 vragenlijsten hebben laten invullen bij onderzoeksbureau Soffos. De vragenlijsten die wij aanbieden hebben als doel u, als professional, inzicht te verschaffen in de effecten die u bereikt met uw behandelingen. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u ons bereiken via het contactformulier op onze site: https://www.soffos.eu/contact.php
Uitleg dimensies in individueel verslag uitgebreid - 18 Jan 2014
In het individuele verslag van de stress-REM vragenlijst was de uitleg van de 9 dimensies tamelijk beperkt. Op verzoek van een aantal professionals hebben we de beschrijving van de dimensies nogal uitgebreid. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de nieuwe beschrijvingen, dan horen we die graag.
Stress-REM42 vragenlijst - 18 Jan 2014
Wij hebben de Stress-REM (= Stress Reductie Effect Meting) vragenlijst laten valideren volgens de COTAN normen. Dit heeft geleid tot de stress-REM42. In deze stress-REM42 zijn 42 van de originele 60 vragen overgebleven en 3 dimensies in plaats van 9. Deze vragenlijst is beschikbaar binnen het project HeartMath. Mocht u geen HeartMath provider zijn en wel van de stress-REM42 of de originele stress-REM gebruik willen maken, laat het ons dan weten via het contactformulier of per telefoon 0161-22 52 38. U kunt natuurlijk ook gewoon de originele stress-REM blijven gebruiken. Het is belangrijk u te realiseren dat een cliënt die twee- of driemaal een vragenlijst invult om te zien wat het effect van de training of coaching is, het belangrijk is dat het dezelfde vragenlijst is. Wel kunnen we als u een groepsverslag aanvraagt voor een groep cliënten die een originele stress-REM hebben ingevuld een groepsverslag van de stress-REM42 maken.
Nieuwe vragenlijst om stress reductie bij jongeren te meten - 2 Jul 2013
Na een testfase bij gebruikers hebben wij vanaf vandaag een vragenlijst beschikbaar die stress meet bij kinderen van 12 tot 18 jaar. Wil je weten wat het effect is van een stress reductie programma dat je aanbiedt aan kinderen van die leeftijd? Meet dan de uitgangswaarde met deze vragenlijst voorafgaand aan je interventie en een eindwaarde na afloop. Zodra de vragenlijst is ingevuld krijg je als professional een individueel verslag waarin de scores van de client te zien zijn. Nadat de client de tweede vragenlijst heeft ingevuld, krijg je als professional een verslag waarin de scores op tijdstip 1 en 2 naast elkaar staan. Zo kun je zien wat het effect is dat jij als professional met jouw programma bereikt hebt. Vooralsnog hebben we deze vragenlijst ondergebracht bij het project HeartMath. Mocht je wel gebruik willen maken van deze vragenlijst, maar geen HeartMath provider zijn, kun je contact met ons opnemen zodat wij het gebruik van de stress-REM junior voor jou kunnen regelen. Invullen van de vragenlijst kost €8,50 ex BTW per invulmoment. Als meerdere cliënten tenminste voor en na de begeleiding de vragenlijst hebben ingevuld kunnen wij op verzoek een groepsverslag voor je maken. In een groepsverslag krijg je als professional zicht op het effect dat je bij een groep van cliënten bereikt hebt. Een groep kun jij als professional zelf samenstellen. Een standaard groepsverslag kost €25,00 ex BTW en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor marketing doeleinden.
Project Floww International - 29 Sep 2012
Na een succesvol verlopen pilot in 2011 heeft Floww International opdracht gegeven om wereldwijd de effectiviteit van haar producten op de kwaliteit van leven van haar gebruikers te meten. Floww producten zetten straling om in een veld van natuurlijke biologische frequenties. De producten reageren op straling die afkomstig is van een of meerdere stralingsbronnen, zoals een mobiele telefoon of een UMTS-zendmast. Na een lange voorbereidingstijd is het vervolgproject medio 2012 van start gegaan. Afnemers uit de gehele wereld wordt verzocht op 2 of 3 tijdstippen online een kwaliteit van leven vragenlijst in te vullen. Deze is beschikbaar in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Indien een product wordt geadviseerd door een stralingsdeskundige meldt deze professional de cliënt aan. Indien iemand het product via de webwinkel aanschaft kan hij zich zelf rechtstreeks inschrijven op onze homepage via de knop “Floww cliënt registratie. Die knop geldt uitsluitend voor het Floww project. De cliënten ontvangen op basis van de ingevulde vragenlijst op 3 tijdstippen een gezondheidsverslag. Floww ontvangt periodiek een geanonimiseerde rapportage over alle ingevulde vragenlijsten. Het onderzoek strekt zich uit over meerdere jaren.
Project Zorg Natuurlijk Bewijzen - 29 Sep 2012
Medio september is het project “Zorg Natuurlijk Bewijzen” van start gegaan. Het is een initiatief van Soffos dat wordt ondersteund door het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige (VNGK). In dit project bieden wij alle complementair werkende therapeuten de mogelijkheid om de effectiviteit van hun behandelmethode aan te tonen. Ook dit project is opgezet volgens het beproefde concept. Therapeuten schrijven at random cliënten in op de site van Soffos. Deze ontvangen op 3 tijdstippen een kwaliteit van leven vragenlijst en een verslag. De therapeut ontvangt elke 4 maanden een geanonimiseerd rapport. Het project is grootschalig van opzet en we zijn in overleg met veel beroepsverenigingen en onderwijsinstellingen over hun medewerking. We verwachten zoveel data te kunnen verzamelen dat we statistisch verantwoorde uitspraken kunnen gaan doen over de effectiviteit van de complementaire zorg als geheel. Het biedt individuele therapeuten onafhankelijk inzicht in de effecten die zij als individuele behandelaar bereiken en die ze met (toekomstige) cliënten kunnen delen. Het is daarmee goed te gebruiken als marketinginstrument. Zij krijgen zicht op waar verbeterpunten liggen en de informatie is goed in te zetten in bij- en nascholing en intervisietrajecten. Toetsbaar en transparant werken is een verdere stap in de professionalisering van de beroepsbeoefenaren. Vandaar onze suggestie om deelname aan het onderzoek te honoreren met studiepunten. Sommige beroepsverenigingen hebben die suggestie intussen overgenomen. Meer informatie over dit project kunt u op deze site na de verschijningsdatum lezen in het artikel “Zorg Natuurlijk Bewijzen” onder Publicaties.
Validatieonderzoek stress-REM - 9 May 2012
De stress-REM is ontwikkeld om te zien hoe groot het effect is van het stress reductie programma aangeboden door providers van HeartMath. In dit validatieonderzoek wordt zichtbaar gemaakt of de stress-REM het construct meet dat het zegt te meten, namelijk stress en een aantal aspecten van stress: psychisch welbevinden, sociaal welbevinden, gezondheid, coping, time management, cognitie, emotie, gedrag en fysiek welbevinden. Er is gekeken naar de betrouwbaarheid van de stress-REM en van de verschillende dimensies. Daarnaast werd er gekeken naar de relaties tussen de overeenkomstige dimensies van de stress-REM, de medische klachten vragenlijst en de mindfulness vragenlijst, als aanwijzing voor inhoudsvaliditeit. In totaal is de stress-REM door 494 mensen ingevuld, met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Alle 60 vragen van de stress-REM samen geven een Cronbach's alfa van 0.75. De Cronbach's alfa van de 9 dimensies varieerde van 0.62 tot 0.93, met de laagste waarde voor sociaal welbevinden en de hoogste waarde voor psychisch welbevinden. De correlaties tussen de dimensies van de stress-REM liggen tussen de 0.22 en 0.98. Voor 72% geldt dat er een sterke correlatieis gevonden met een waarde van 0.50 of hoger. Voor 36% geldt dat er een sterke correlatie is gevonden met een waarde van 0.50 of hoger tussen de dimensies van de stress-REM en de dimensies van de medische klachten vragenlijst. Tussen de stress-REM totaalscore en de dimensie distress van de medische klachten vragenlijst wordt een sterke correlatie van 0.64 gevonden. Voor 22% geldt dat er een sterke correlatie is gevonden met een waarde van 0.50 of hoger tussen de dimensies van de stress-REM en de dimensies van de mindfulness vragenlijst. In beide gevallen is het verklaarbaar dat er geen 100% sterke correlatie wordt gevonden tussen de vragenlijsten, omdat ze niet identiek zijn. Uit deze berekeningen mag de conclusie worden getrokken dat de vragen van de stress-REM in voldoende mate samenhangen en ze gezamelijk hetzelfde construct meten. Er mag aangenomen worden dat de stress-REM het onderliggende construct stress en een aantal aspecten van stress meet. Mocht u geïnteresseerd zijn in het uitgebreide artikel over het validatieonderzoek van de stress-REM, dan kunt u dit artikel vinden door op "Home" te klikken en vervolgens op "Publicaties".
SPANNINGSMETER: nieuwe loot aan de boom - 20 Feb 2012
Hoewel er op internet de nodige stresstesten te vinden zijn hebben we toch onze eigen spanningsmeter ontwikkeld. Deze is gebaseerd op literatuur en de laatste wetenschappelijke inzichten over aan welke uitingen mensen merken dat ze last van spanning hebben. Omdat sommige uitingen belangrijker zijn om spanning te meten dan andere hebben alle uitingen op basis van onderzoek ook een gewicht meegekregen. De spanningsmeter is professionals behulpzaam bij het meten van de hoogte van het spanningsniveau van de cliënt. Het is daarmee een goed instrument om snel te bepalen of er bij een cliënt sprake is van distress. De spanningsmeter is daarmee dus geen vervanging van vragenlijsten zoals de stress-REM om de effectiviteit van de interventie te meten. Met behulp van de juiste vragenlijsten is te meten op welke terreinen de stress zit en waaraan de professional kan werken om zijn cliënten van zijn stress af te helpen. De spanningsmeter geeft 1 uitkomst, het spanningsniveau van de cliënt. Als die waarde onder de 33% ligt, dan is er sprake van gewone, dagelijkse spanning/ stress. De cliënt hoeft daar niets aan te doen. Als de waarde tussen de 33 en 67% ligt, dan is voorzichtigheid geboden. Dan is een training om te leren beter met stress/ spanning om te gaan en het niet verder op te laten lopen om op termijn ziekten en aandoeningen te voorkomen, aangewezen. Is het spanningsniveau hoger dan 67% gemeten met deze spanningsmeter dan zit de cliënt in de risicofase. Kans op ziekten en aandoeningen vanwege de spanning bestaan reeds of ontwikkelen zich. Werk aan de winkel dus. Wij bieden deze spanningsmeter aan tegen een tarief van 2,95 inclusief BTW per meetmoment, omdat wij denken dat er veel mensen door stress en spanning uitvallen. Voor u is het een interessant middel om bij potentiële opdrachtgevers met deze quick scan het gesprek aan te gaan. U kunt op verschillende manieren gebruik maken van de spanningsmeter, per meetmoment maar bijvoorbeeld ook door hem in licentie via uw eigen website aan te bieden. Wij zijn nog druk bezig om hem geschikt te maken als telefoonapp. Mocht u belangstelling hebben voor de spanningsmeter, dan kunt u dat laten weten via het contactformulier op www.soffos.eu.
Nieuwe site - 9 Dec 2011
Begin december gaat na een lange periode de geheel vernieuwde site van Soffos de lucht in. Wij verwachten met de nieuwe overzichtelijke structuur en de andere vormgeving tegemoet te komen aan de wensen van onze gebruikers. Op deze plaats zullen we regelmatig aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe producten, diensten en publicaties. Ook de nieuwsbrieven kunt u hier downloaden.
Feest = trakteren - 9 Sep 2011
Ter gelegenheid van de nieuwe site hebben we besloten onze gebruikers te trakteren op een tijdelijke prijsverlaging van de meeste vragenlijsten! Een mooie aanleiding om nu te doen wat u al een tijd van plan was: het onafhankelijk (laten) meten van uw resultaten.